One Poster Gallery
IMG 2210

OD PLAKATU DO PLAKATU
/
Goście kawiarni artystycznej Mazagran, usytuowanej nieopodal zamojskiego Rynku Wielkiego, dobrze wiedzą, że zawsze można zobaczyć tu dobry plakat eksponowany w Galerii Jednego Plakatu.
Ten gatunek grafiki użytkowej, pełniący funkcję reklamy i informacji, jest dziś bardzo popularny – to środek przekazywania zwięzłych treści za pomocą odpowiednio dobranego obrazu.

Z uwagi na popularność takiej sztuki Łukasz Zwolan, zamościanin, twórca plakatów pokazywanych w świecie, laureat licznych nagród, pomyślał, że warto plakat popularyzować w Zamościu.

Artysta wyszedł z inicjatywą organizowania cyklicznych spotkań z twórcami plakatów – artystów z kraju i zza granicy, którzy przyjmując zaproszenie – będą nie tylko spotykać się w Mazagranie z miłośnikami sztuki, ale także zaprojektują plakat specjalnie dla naszego miasta. Cykliczne spotkania będą odbywać się pod hasłem: „Plakat dla Zamośćia.”
/
Izabela Winiewicz-Cybulska
Historyk sztuki

FROM POSTER TO POSTER
/
Guests of the Mazagran art café, located near the Great Market Square in Zamość, know well that you can always see a good poster displayed in the One Poster Gallery.

This genre of commercial graphics, which serves as advertising and information, is very popular today – it is a means of conveying concise content using a carefully selected image.

Due to the popularity of such art Łukasz Zwolan a resident of Zamość, creator of posters shown around the world, winner of numerous awards, thought that it was worth popularizing the poster in Zamość.

The artist took the initiative to organize regular meetings with poster creators – artists from Poland and abroad, who, accepting the invitation, will not only meet art lovers in Mazagran, but will also design a poster especially for our city. Cyclical meetings will be held under the slogan: „Poster for Zamość.”
/
Izabela Winiewicz-Cybulska
Art historian

Tagi:

Zostaw Komentarz

Your email address will not be published.